Sistemul Schréder Owlet IoT este certificat TALQ 2

Suntem inundați zilnic de articole peste articole despre inițiativele adoptate în domeniul orașelor inteligente și despre cum vor revoluționa mediul urban. Dar conceptul de oraș inteligent – Smart City – este mai degrabă o tehnică de buzz marketing, deoarece există numeroase definiții pe care diversele părți interesate le folosesc în funcție de ce vor să vândă.

Schréder definește „orașul inteligent” drept o mișcare ce vizează să facă orașele mai eficiente, mai rezistente și mai orientate spre cetățenii lor, atingând astfel un nivel de dezvoltare sustenabilă prin digitalizare. Acest lucru necesită optimizarea resurselor disponibile prin intermediul unor soluții inteligente, de comunicare de date și conectare de jos în sus (la nivel de stradă).

Una din valorile fundamentale pe care le promovăm și protejăm în cadrul Schréder este dezvoltarea și propagarea soluțiilor deschise și interoperabile.

Considerăm că pentru a dezvolta orașe cu adevărat inteligente, trebuie să implementăm soluții de interoperabilitate care permit conectarea dispozitivelor urbane la rețele, contribuind astfel la evoluția unui ecosistem tehnologic absolut deschis. Constatăm în ziua de azi că multe din soluțiile disponibile pe piață au o arhitectură închisă, care țin orașele captive în platforme comercializate de vânzători unici.

Încurajăm clienții noștri să conștientizeze efectele generate de utilizarea unor sisteme închise și impactul pe care aceste tipuri de soluții îl pot avea pe termen lung asupra mediului urban. Suntem într-un punct în procesul de dezvoltare și implementare al orașelor inteligente unde este esențial să facem o distincție între standardele industriei, care sunt diferite de norme și certificări.

Nicolas Keutgen.
Directorul Departamentului de Inovație din cadrul Schréder

Interoperabilitatea și interconectivitatea diferitelor dispozitive ale unui oraș pot fi obținute prin stabilirea unor protocoale de comunicare deschise, aspect fundamental pentru a asigura dezvoltarea mediilor urbane cu adevărat inteligente. Tot mai multe orașe au început să solicite ca procesul de comandă și control al aplicațiilor verticale, instalate la nivel de oraș, să fie realizat de către un sistem unic, centralizat de gestiune (Central Management System sau CMS). De aceea suntem încântați să anunțăm faptul că soluția Owlet IoT pentru comanda și controlul sistemelor inteligente de iluminat a primit certificarea TALQ2.

Certificarea TALQ 2 garantează că soluțiile de iluminat inteligent respectă protocolul TALQ pentru orașe inteligente. Consorțiul TALQ a dezvoltat un protocol standard global care permite CMS-ului să configureze, comande, controleze și monitorizeze rețelele care conectează multiplele dispozitive instalate la exterior și furnizate de diverși comercianți prin intermediul unui protocol ușor de integrat, denumit RESTful/JSON. Este standardizarea unei interfețe de programare a aplicațiilor pentru orașe inteligente—Smart City API.

TALQ a demonstrat că s-a consacrat drept standardul de protocol global pentru piața orașelor inteligente, lucru de care suntem deosebit de mândri.

Simon Dunkley
Secretar General al TALQ Consortium

Platforma Owlet IoT a Schréder reprezintă unul din primele sisteme de telecontrol pentru monitorizarea, măsurarea și gestionarea rețelelor de iluminat, care respectă cu succes prescripțiile standardului TALQ 2. Acest lucru asigură interoperabilitatea deplină a sistemului Owlet IoT cu toate celelalte sisteme CMS conforme TALQ 2, fără a mai fi nevoie de nicio altă soluție suport.

Această evoluție permite clienților noștri să abordeze investițiile în orașe inteligente pe termen lung, demonstrându-ne astfel angajamentul de a fi alături de orașe în dezvoltarea și implementarea soluțiilor inteligente, dar mai ales deschise.

Despre TALQ Consortium

Înființat în 2012, TALQ Consortium vizează instituirea unui standard universal acceptabil pentru interfețele programelor de management, în scopul de a asigura controlul, comanda și monitorizarea diferitelor aplicații pentru orașe inteligente. Protocolul Smart City creat de TALQ este o specificație pentru schimbul de informații, adecvat implementării în diverse produse și sisteme. Devine astfel posibilă asigurarea unei interoperabilități între Central Management Software, adică software-ul centralizat de management (CMS) și Outdoor Device Networks, adică rețelele formate din dispozitive instalate la exterior (ODN) și comercializate de diferiți vânzători. Rezultatul este că un singur sistem CMS  poate controla diferite ODN-uri instalate în diferite părți ale unei localități sau regiuni.